Your journey: home > privacy policy

privacy policy

 

Meguiar’s wereldwijd internetprivacybeleid

 

Meguiar’s respecteert uw recht op privacy. Dit beleid geeft een samenvatting van welke persoonsgegevens en andere informatie wij kunnen verzamelen en hoe wij die eventueel zouden kunnen gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens worden eveneens beschreven.

Meguiar’s voert een beleid waarbij alle van toepassing zijnde regelgeving voor privacy- en gegevensbescherming wordt nageleefd. Het beleid weerspiegelt hoe belangrijk wij het vinden om het vertrouwen van onze klanten, handelspartners en anderen die hun persoonsgegevens met ons delen te winnen en te behouden.

Dit beleid is in het algemeen van toepassing op alle internetsites die door of namens Meguiar’s en haar bedrijfseenheden wereldwijd worden beheerd (elk daarvan is een 'Meguiar’s-internetsite').

 

Privacyverklaringen website

 

Hoewel dit beleid van toepassing is op alle Meguiar’s-internetsites, heeft elke Meguiar’s-internetsite een ander doel en andere kenmerken. Indien bijkomende of andere bekendmakingen vereist zijn voor een specifieke Meguiar’s-internetsite, zullen wij deze bekendmakingen doen op de site zelf of in een aparte op die site geplaatste websiteprivacyverklaring. Elke individuele bekendmaking of websiteprivacyverklaring op de Meguiar’s-website vormt een aanvulling op of een wijziging van dit beleid.

 

Uw toestemming

 

Door gebruik te maken van de Meguiar’s-internetsite verklaart u zich akkoord met dit privacybeleid. Door persoonlijke informatie aan ons te geven, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van deze informatie zoals beschreven in dit beleid en in alle van toepassing zijnde nationale of websiteprivacyverklaringen.

 

Vrijwillig verstrekte informatie

 

Meguiar’s verzamelt de informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt om deel te nemen aan een activiteit of gebruik te maken van een functie op een Meguiar’s-internetsite. Meguiar’s kan bijvoorbeeld informatie verzamelen die u verstrekt wanneer u zich inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen per e-mail, wanneer u een enquête invult, productinformatie vraagt, ons een vraag stelt of ons feedback mailt. In veel gevallen zal deze informatie uit persoonsgegevens bestaan.

Meguiar’s gebruikt uw informatie voor de doeleinden waarvoor u deze verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres opgeeft wanneer u zich inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om de door u gevraagde nieuwsbrieven per e-mail te leveren.

Op vele Meguiar’s-internetsites is het mogelijk om keuzes te maken in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen vragen wij u om uw keuzes aan te geven op het ogenblik dat en op de pagina waarop u uw persoonsgegevens verstrekt.

Wij kunnen de informatie die we verzamelen op Meguiar’s-internetsites ook gebruiken voor verschillende handelsdoeleinden, zoals service, fraudepreventie, verbetering van onze producten en diensten en om mogelijk interessante informatie en aanbiedingen voor te stellen aan u en uw bedrijf. Wij kunnen ook de persoonsgegevens verwijderen en de rest gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Automatisch verzamelde informatie

 

Meguiar’s verzamelt informatie die door uw webbrowser automatisch naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat doorgaans het IP-adres van uw internetserviceprovider, de naam van uw besturingssysteem (zoals Macintosh® of Windows®) en de naam en versie van uw browser (zoals Internet Explorer® of Safari®). De informatie die wij ontvangen, hangt af van de instellingen van uw webbrowser. Controleer uw browser als u wilt weten welke informatie uw browser verzendt of hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

 

Wij gebruiken deze informatie om onze sites te verbeteren en ze meer compatibel te maken met de door onze internetbezoekers gebruikte technologie.

 

Cookies

 

Een “cookie” is een gegevensbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies en gelijkaardige technologieën kunnen uw gebruikerservaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan, uw online-ervaring te personaliseren, items bij te houden in uw winkelmand en soms ook door advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.

Al onze Meguiar’s-internetsites gebruiken "sessiecookies". Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en vervalt nadat u uw browser hebt gesloten. Wanneer u bijvoorbeeld de Meguiar’s-productcatalogus doorbladert, plaatsen we een sessiecookie om te markeren welke pagina's u hebt bekeken. We kunnen deze informatie aanwenden om u andere producten aan te bevelen die eventueel interessant kunnen zijn voor u.

Sommige Meguiar’s-internetsites gebruiken ook "permanente cookies". Deze cookies vervallen niet wanneer u uw browser sluit. Ze blijven op uw computer totdat u ze wist of tot ze vervallen. Door uw computer een uniek ID toe te wijzen, kunnen wij een database aanleggen van uw vorige keuzes en voorkeuren, die dan automatisch door ons worden geleverd bij een volgende bezoek, wat u tijd en moeite bespaart. Als u bijvoorbeeld na een aankoop beslist om een andere aankoop te doen, zal uw leveringsadres reeds ingevuld zijn en hoeft u het alleen nog te bevestigen.

 

Cookie-instellingen op uw computer

 

Wanneer u een Nederlandse Meguiar’s-internetsite voor het eerst bezoekt, worden bovenaan de pagina knoppen weergegeven waarmee u cookies kunt toestaan op de site of waarmee u uw opties voor gebruik van cookies op de site kunt doorlopen.

Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden wanneer u een Meguiar’s-internetsite bezoekt, kan het zijn dat u niet alle functies van de site kunt gebruiken als uw browser bepaalde cookies weigert.

Daarnaast kunt u ook uw browser zodanig instellen dat cookies worden aanvaard of geweigerd, of dat u wordt verwittigd als er een cookie op uw computer wordt geplaatst.

 

Gebruiken en delen van uw persoonsgegevens

 

Meguiar’s zal geen persoonsgegevens die op haar internetsites werd verzameld aan mailing list brokers verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Op vele Meguiar’s-internetsites is het mogelijk om keuzes te maken in verband met de bekendmaking en/of overdracht van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen vragen wij u om uw keuzes aan te geven op het ogenblik dat en op de pagina waarop u uw persoonsgegevens verstrekt.

Behalve in de hierna vermelde gevallen, zal Meguiar’s geen persoonsgegevens over bezoekers van Meguiar’s-internetsites vrijgeven:

Meguiar’s kan uw persoonsgegevens ook delen met derden die wij in dienst nemen voor ondersteunende dienstverlening. Deze derden mogen de persoonsgegevens die wij met hen delen alleen gebruiken om diensten uit te voeren namens ons en moeten uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

 

Uw persoonsgegevens zullen meestal worden opgeslagen in Meguiar’s-databases of databases die door onze serviceproviders worden bijgehouden. De meeste van deze databases zijn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Meguiar’s neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken bijvoorbeeld secure sockets layer (SSL) technologie om persoonsgegevens over het internet te verzenden.

We beperken de toegang tot persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden.

Hoewel wij veiligheidsmaatregelen toepassen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen niet toegestane bekendmaking, verkeerd gebruik of wijziging, dient u er rekening mee te houden dat gegevensoverdracht via internet nooit 100% veilig of gevrijwaard van fouten is. Meguiar’s is niet verantwoordelijk voor veiligheidsovertredingen die buiten onze redelijke controle vallen.

 

Koppelingen naar internetsites van derden

 

Meguiar’s-internetsites kunnen koppelingen bevatten naar internetsites die niet door Meguiar’s worden beheerd. Deze koppelingen worden verstrekt als een dienst en impliceren niet dat wij de activiteiten of de inhoud van deze sites goedkeuren, noch dat wij met de operators van die sites geassocieerd zijn. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid op de door u bezochte websites te lezen, voordat u de site gebruikt of persoonsgegevens verstrekt.

 

Toegang tot persoonsgegevens

 

U kunt de persoonsgegevens die u op een Meguiar’s-internetsite aan ons verstrekt, bekijken, verbeteren en bijwerken met behulp van de feedbackmechanismen die op de betreffende Meguiar’s-internetsite worden verstrekt, door contact met ons op te nemen via e-mail of door te schrijven naar het volgende adres:

 

Meguiar's Holland B.V.

Laan der Verenigde Naties 40

3314 DA Dordrecht

.

 

Bewaring van persoonsgegevens

 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel en het gebruik van de verzamelde informatie. Er bestaan wettelijke voorschriften die specifieke termijnen voorschrijven voor bepaalde types van gegevens. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

 

Kinderen

 

Meguiar’s-internetsites zijn in het algemeen niet bestemd voor personen jonger dan 13 jaar. Meguiar’s zal niet bewust persoonsgegevens van of over kinderen op de internetsites vragen of verzamelen, behalve zoals toegestaan volgens de van toepassing zijnde wet.

 

Vragen over dit beleid en onze privacyverklaringen

 

Als u vragen hebt over dit beleid, een land, een websiteprivacyverklaring of ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of schrijven naar

Meguiar's Holland B.V.

Laan der Verenigde Naties 40

3314 DA Dordrecht

 

Wijzigingen aan dit beleid en onze privacyverklaringen

 

Wijzigingen aan dit privacybeleid worden op deze site gemeld. Meguiar’s behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn alleen van toepassing op persoonsgegevens die verzameld worden na publicatie van de melding.

 

Als u vragen heeft gelieve contact met ons op te nemen: contact us.